Repertórium

Keresés a cikkek címében és alcímében
Keresés szerző szerint
Lapszám Szerző Cím alcím Oldalszám pdf
2012 / 1-4 Kolczonay Katalin „Úgy sarjad a vetés, ha időben vetünk" 180 -
2013 / 3-4 Botlik József Egán Ede, a magyar és a ruszin nép vértanúja 14 -
2018 / 1-2 Kertész István Magyarok a modern olimpizmus hajnalán 3 -
2020 / emlékkönyv Zétényi Zsolt Trianon és az antalli ígéret 110 PDF
2014 / 1-2 Kozma Miklós Az összeomlás (részletek) 94 -
2018 / 1-2 Debreczeni Tibor Trianon és a családom 203 -
2020 / emlékkönyv Domonkos László Asszony Etelközben (Ignácz Rózsa) 316 PDF
2014 / 3-4 Ligeti Dávid Ádám Hötzendorf vezérkari főnök második bukása 1917-ben 77 -
2018 / 3-4 Medvigy Endre Sinka István és a szárszói konferencia 96 PDF
2009 / 1 Jobbágyné András Katalin Hogyan vihettem volna ezt a megoldatlanságot tanítványaim elé? 96 -
2015 / évkönyv Szidiropulosz Archimédesz Trianon a világ bűne Beszélgetés Döbrentei Kornéllal 9 PDF
2018 / 3-4 Kolczonay Katalin Nagygalambfalva 249 PDF
2009 / 4 Matuska Márton Hallgatva kiáltanak – a délvidéki magyarirtás pap mártírjai 46 -
2015 / évkönyv Vitéz Erdős László A méltatlanul megtagadott honvéd tábornokok 216 -
2019 / 1-2 Adorján Dávid Attila Irredenta-revizionista szimbólumok és a trianoni országvesztés ábrázolása a Klebelsberg Kuno-féle elemi népiskolákban 115 -
2010 / 2 Raffay Ernő A magyar országgyűlés 1910–11. évi vitája a szabadkőművességről II. 38 -
2016 / évkönyv Gróf Bethlen István A hősök emlékkövénél tartott ünnepi beszéd 5 -
2019 / 3-4 Domonkos László Bandholtz, a hőslelkű amerikai tábornok 34 PDF
2010 / 4 Nagy Lajos Zoltán A magyar fegyverkezési egyenjogúság 30 -
2016 / évkönyv Szidiropulosz Archimédesz Az önfeladás a legnagyobb bűn Beszélgetés Fábián Gyulával Für Lajosról 169 PDF
2019 / 3-4 Nagy Zoltán Márton Áron – visszatükrözik a kortársvallomások 178 -
2011 / 2 A Tisza István Baráti Társaság állásfoglalása Gróf Tisza István történelmi alakjáról 60 -
2016 / évkönyv Kocsis Sándor Nemzetünk hadisírjai 293 PDF
2011 / 4 Fábián Gyula Elfelejtett magyarok – Kós Károly 99 -
2017 / 1-2 Csűrös Csilla „Egy ember halála tragédia...” Beszélgetés Friedrich Anna íróval 180 PDF
2017 / 3-4 Bonhardt Attila A magyar hadifoglyok hazaszállítása Kelet-Szibériából 1920–1921 106 -
2013 / 1-2 Czakó István Gyorsírói feljegyzések a trianoni béke létrejöttéről – egy amerikai memoár leleplezései 118 -
2017 / 3-4 Miklós Péter A „második Trianon” 198 PDF
2020 / emlékkönyv Domonkos László Nemzetgyilkossági kísérlet – tanulságokkal 52 PDF
2013 / 3-4 Szentesi-Zöldi László Erdei testvérek a Baltikumban (könyvismertető) 160 -
2018 / 1-2 Sipos Endre Festői műalkotások szerepe identitásunk megőrzésében II. 129 PDF
2020 / emlékkönyv Raffay Andrea A klebelsbergi kultúrpolitika előfutára (Apáczai Cs. J.) 224 PDF
2014 / 1-2 Domonkos László Kommunista Rómeó és Júlia 180 -
2018 / 3-4 András Károly Egy önkéntes naplójából 52 -
2020 / emlékkönyv Szidiropulosz Archimédesz Megfáradt lelke hazatalált • Fábián Gyulától búcsúzunk 393 PDF
2014 / 3-4 Tóth Gy. László A történész igazsága és magányossága 165 -
2018 / 3-4 Sinka István Kicsi nép nagy bánattal (vers) 194 -
2009 / 3 Király Dominika A szerb megszállás gazdasági hatása Baranya vármegyében 60 -
2015 / évkönyv Miklós Péter Juhász Kálmán tábori lelkész az első világháborúban 141 PDF
2019 / 1-2 Vári Fábián László Újabb száz esztendő? 55 PDF
2010 / 1 Raffay Ernő Gróf Tisza István meggyilkolása 66 -
2015 / évkönyv Horánszky Lajos Egy magyar író tragikus bűnhődése 282 -
2019 / 1-2 Vörösváry Ferenc Népi kerámiaművészet az elszakított területeken Erdélyi-medence, Partium 230 -
2010 / 3 Horánszky Nándor A Tisza-kultusz néhány jellegzetessége 53 -
2016 / évkönyv Kocsis Sándor Isten dicsőségére, az elesett hősök emlékezetére 93 PDF
2019 / 3-4 Várszegi Asztrik II. Alexíj Moszkva és Minden Oroszok Pátriárkája Pannonhalmán (1994. március 5.) 142 -
2011 / 1 Zeke Gyula Korosztályom Trianonja 85 -
2016 / évkönyv Kondor Katalin Hunor és Magor – a közös gondolkodás szimbolikus párja Beszélgetés Tímár László vállalkozóval 235 PDF
2011 / 3 Miszlay Zsolt Justice for Hungary! A dicsőséges óceánrepülés 104 -
2017 / 1-2 Ifj. Wlassics Gyula A színház és a háború 101 -