Trianon Kutatóintézet Közhasznú Alapítvány

2007-ben Raffay Ernő és Szidiropulosz Archimédesz kezdeményezésére alakult meg Trianon Kutató Intézet Közhasznú Alapítvány (Trianon Kutatóintézet) mely megalapította a Trianoni Szemle folyóiratot.

A Trianon Kutató Intézet Közhasznú Alapítványt a Fővárosi Bíróság közhasznú alapítványként 2007-ben 60568 / 2007 számon jegyezte be.

Alapító okiratában a Kutató Intézet létrehozásakor az alábbi célkitűzéseket határozta meg: tudományos kutatások a trianoni békeszerződéssel kapcsolatban, konferenciák szervezése, részvétel hazai és külföldi tudományos konferenciákon, a nemzetközi tudományos világ szakmai tájékoztatása az Intézetben végzett kutatásokról, sajtófigyelés, mindemellett az Intézet a hazai és határon túli fiatal kutatók kutatási támogatását feladatként a mindenkori rendelkezésére álló források mértékéig vállalta fel.

Trianon Kutatóintézet 2007 júniusában és 2008-ban két konferenciát szervezett. Az utóbbi konferencián felszólalók közt szerepelt Pozsgay Imre, Duray Miklós, Kiss Dénes, Takaró Mihály, Fábián Gyula, Batta György, Czakó Gábor és Raffay Ernő, akiknek a konferencián elhangzott beszédét 136 oldalas kiadványként, könyv formátumban „Trianon átírta Európát” címmel a Kairosz Kiadó gondozásában Alapítványunk jelentette meg.

A Trianon Kutatóintézet 2009 januárjában indította útjára a Trianoni Szemle című negyedéves tudományos-ismeretterjesztő folyóiratát, így az 2021-ben immár a tizenharmadik évfolyamába lépett.

A trianoni békeszerződéssel kapcsolatos kutatásokat, elemzéseket és publikációkat közlő, illusztrált, A/4-es formátumú, tematikus szerkesztésű folyóirat valamennyi, eddig megjelent lapszáma térképmellékletet is tartalmazott.

Az Alapítvány, mint civil szervezet beszámoló és közhasznúsági jelentés benyújtási kötelezettségét teljesítette, a gazdálkodásával kapcsolatos adatokat nyilvánosságra hozta, azokat a vonatkozó 2011. évi CLXXXI. törvény 105. § (1) bekezdés jogszabályi rendelkezésének megfelelően minden évben letétbe helyezte Országos Bírósági Hivatalnál.

Az adatok megismerhetők a  www.birosag.hu weboldalon, továbbá az Alapítvány adatai lekereshetők a www.civil.info.hu-n

Trianoni Szemléről bővebben a Wikipédián

Trianoni kiskáté

Kapcsolat

Hosszú szöveg

Levelezési cím: 1038 Budapest, III. Ibolya u. 14.

E-mail: trianonkha (kukac) gmail.com